top of page
Search

Zašto je ulaganje u zlato dobra investicija?

Ulaganje u zlato ne treba više da bude nepoznanica! U daljem tekstu razbijamo pojedine mitove o investiranju u zlato i otkrivamo zašto je ulaganje u zlato dobra investicija!


Zlato postoji već hiljadama godina, a ono što većina ljudi zna o zlatu, uglavnom je da je i lepo i vredno. Međutim, s druge strane, informisanost o ulaganju u zlato u našoj zemlji je na minimalnom nivou. Na tu temu, još uvek postoje zablude o isplativosti ulaganja u zlato.


S jedne strane, postoje mnogi koji ulaganje u zlato vide samo kao opciju za bogaćenje, dok s druge strane, mnogi će u prvom trenutku pomisliti da je investiciono zlato teško kupiti.


Sve počinje činjenicom da je zlato hiljadama godina služilo kao novac i dragocenost. To je u velikoj suprotnosti sa današnjim papirnim valutama koje nemaju stvarnu vrednost u odnosu na ono što su im pripisale njihove vlade.


Ono što je nesporno jeste da je kupovna moć zlata vekovima ostala vrlo postojana. Za istu količinu zlata kupuje se približno toliko danas, koliko i pre hiljadu godina.


Evo osnovnih grešaka i zabluda koje smo čuli o zlatu i zašto su netačne...


Ulaganje u zlato? Moram biti veoma bogat!


Investitori u zlato započinju investiranje i sa iznosom manjim od 100 EUR


Za ulaganje u zlato, dukate i zlatne poluge, nije potrebno veliko bogatstvo. U stvari, Zlato moje omogućava kupcima da kupuju zlato u količini koju smatraju prikladnom, bilo da kupuju proizvode od 1 oz (unca), ¼ oz (unce), 1/20 oz (unce) ili 1 grama.


Vaša kasnija ulaganja zavisiće i od vaših želja i potreba.


Ulaganje u zlato nosi rizik?


Ulaganje u zlato je manje rizično nego bila koja druga vrsta ulaganja, jer je zlato dragoceno već hiljadama godina.


Većina rizika povezanih sa modernim ulaganjima može zaista biti pozitivna na zlato. To je zato što zlato može delovati kao zaštita od pada većine drugih investicija.


Kad se ekonomija pogorša ili dođe do geopolitičkih sukoba, investitori sredstva ulažu u sigurna utočišta poput zlata, a kupoprodajna aktivnost podržava njegovu cenu.


Šta se dešava sa berzom?


Cena zlata na berzama se menja velikom brzinom. U nekim situacijama, u samo jednom danu, promeni se za više od 1%.


Iz ovog razloga, mnogi se plaše i smatraju da upravo postoji veliki rizik u ulaganje u zlato.


To može biti tačno ako je planirani vremenski period ulaganja samo nekoliko meseci. Ukoliko znate da će vam novac biti potreban za nekoliko meseci, nemojte ulagati u zlato, ali ni u deonice, deoničke investicione fondove i sl.


Međutim, ako pričamo o dužem vremenskom periodu ulaganja, rizik ulaganja u zlato se smanjuje.


Na rok od npr. 20 godina, ulaganje u zlato je mnogo manje rizična investicija od papirnog novca.


U prvom momentu, većina ljudi će zaključiti da oni ne planiraju da ulažu na tako dug rok, jer ništa nije sigurno, pa tako ni nešto što će biti za nekoliko godina.


A šta je sa štednjom u banci koja je oročena na deset ili više godina? Šta se dešava sa kamatom? Da li banke danas uopšte nude kamate koje su prihvatljive za Vašu štednju i ono što želite dobiti nakon toliko godina štednje?


Pre više od deset godina, kamata na oročenu štednju u EUR-ima u našoj zemlji bila je i do 13%. Danas je za štednju u EUR-ima visina kamate ispod 0,3%.


Možemo i objasniti kroz jedan mali primer!


U tako dugom roku inflacija odradi svoje. Ako uzmemo da je prosečni porast cena od 3% na godišnjem nivou, nakon 20 ili 30 godina, koliko želite da štedite, znači da je sve poskupelo u proseku preko 140%. To znači da je u istom periodu novac izgubio toliko na vrednosti.


Da li i dalje mislite da je ulaganje u zlato rizično?


Teško je kupovati, skladištiti i prodati!


Još jedan čest mit o ulaganju u zlato jeste da ga je teško kupiti, čuvati i na kraju i prodati. Bilo je perioda u istoriji u kojima je to bio slučaj, ali to je sada daleka prošlost.


Međutim, Zlato moje je kupovinu i prodaju zlata učinilo jednostavnom za svakog kupca. Bilo da tražite zlatnike, dukate ili poluge, postupak je pojednostavljen, transparentan i siguran.


Možete ulagati iz udobnosti svog svakodnevnog okruženja i postati naš zadovoljni kupac.


Ulaganje u zlato je loša investicija jer nema kamate?


Mnogi finansijski savetnici će vam reći da je ulaganje u zlato loša investicija jer ne donosi nikakav prinos poput kamate, dividende i sl. Istina je da zlato ne donosi nikakvu kamatu, ali je svakako velika zabluda da je zbog toga loša investicija.


A lako ćemo vas razuveriti!


Kamatne stope na oročenu štednju kod pojedinih banaka u stranim zemljama, u momentu pisanja ovog teksta (godina 2020.), kreću se od -0,75% u Švajcarskoj, u SAD-u 1,75%, dok je u Zimbabveu 70,00%.


Da li to znači da svi treba svoj novac da štede u Zimbabveu? Naravno da ne. Pa o čemu se onda ovde radi?


Upravo, visoke kamatne stope gotovo uvek znače i visoku inflaciju u toj zemlji. Da li biste zaista štedeli u Zimbabveu, kada će za godinu dana njihova valuta izgubiti 80-90% vrednosti? Da uprostimo!


To ustvari znači, da onog trenutka kada budete poželeli da podignete svoj novac, iznos će biti manji nego iznos koji ste stavili na oročenu štednju!


Pa da li i dalje mislite da je ulaganje u zlato loša investicija jer nema kamate?


A ako ne želite da pravimo komparaciju sa stranim zemljama, dovoljno je da se osvrnemo na situaciju u našoj zemlji.


Pre deset godina ukoliko ste uložili 1.000 EUR na oročenu štednju na godinu dana, kamatna stopa vam je bila u većini banaka viša od 10%. Na godišnjem nivou to je bilo i više od 100 EUR-a.


Danas, ukoliko želite da oročite iznos od 1.000 EUR na godinu dana, kamatna stopa je manja od 0,3%. Šta vam to govori?


Kroz istoriju je pokazano da zlato zadržava kupovnu moć iako ne donosi nikakvu kamatu. Ako se danas prosečna kuća u Beogradu može kupiti za tri kilograma zlata, za istu količinu mogla se kupiti i pre sto godina, a pretpostavljamo da će moći i za sto godina u budućnosti.


Rude zlata imaju više potencijala od fizičkog zlata?