top of page

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Naša politika privatnosti podataka​

 

Ova politika privatnosti se odnosi na webshop, proizvode i usluge koje nudi privredno društvo Zlato moje d.o.o., u daljem tekstu Zlato moje, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation – GDPR.

Vaša privatnost nam je veoma važna. Ova Politika privatnosti opisuje koju vrstu ličnih podatka Zlato moje prikuplja, kako ih koristi i u kojim situacijama ih deli. To sve obavlja kroz procese dostavljanja svojih proizvoda i usluga, komunikacije sa Vama, i obavljanja svojih poslovnih operacija.​

 

Neki od podataka koje prikupljamo, bilo da su u pitanju individualni ili grupni, se mogu smatrati ličnim podacima. Mi ove podatke tretiramo na specijalan način, u skladu sa zakonom.

Pojam „lični podaci“ se odnosi na takvu vrstu informacija koje se, direktno ili indirektno, mogu odnositi na Vas kao pojedinca. Primeri takvih informacija su: ime, fotografija, lični identifikacioni broj, kontakt podaci ili IP adresa. Obrada ličnih podataka se odnosi na bilo koju akciju koju mi ili treća strana koju smo angažovali izvršava nad ličnim podacima, kao što je prikupljanje, registracija i skladištenje.

Uvek ćemo poštovati Vašu odluku o tome kako će se Vaše informacije koristiti. Imamo postavljene procedure da zaštite Vaše podatke od brisanja, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja.

Molimo Vas da odvojite malo vremena i pročitate ovu politiku privatnosti, i uverite se da ste saglasni sa korišćenjem i objavljivanjem Vaših informacija.​

 

Imajte na umu da se ova politika privatnosti odnosi samo na webshop, proizvode i usluge Zlato moje. Kada ih koristite možete pronaći veze ka drugim websajtovima, aplikacijama i uslugama, koje Vam omogućavaju da delite informacije sa njima. Zlato moje nije odgovorano za prakse privatnosti ovih drugih web sajtova, aplikacija i usluga. Preporučujemo Vam da pogledate politiku privatnosti svakog websajta, aplikacije i usluge pre nego što je povežete sa svojim Zlato moje nalogom ili podelite svoje lične podatke.

 

1. Lični podaci koje prikupljamo

Zlato moje prikuplja podatke za efikasno funkcionisanje i pružanje najboljeg iskustva sa svojim proizvodima i uslugama.​

 

Neke od ličnih podataka prikupljamo samo onda kada nam ih Vi pružite, kao kada kreirate svoj nalog ili nas kontaktirate zbog pružanja podrške. Ove informacije se mogu odnositi na Vaše ime, adresu, broj telefona, adresu elektronske pošte i, ukoliko plaćate kreditnom karticom, Vaše informacije o plaćanju. Ovo se može dogoditi kada:​

 

• Kreirate korisnički nalog ili pošaljete porudžbinu;

 

• Zatražite podršku za proizvode ili usluge;

 

• Zatražite informacije o proizvodima;​

 

Neke lične podatke automatski sakupljamo kada posetite naš webshop ili koristite naše proizvode. Neke od njih dobijamo beleženjem Vaše interakcije sa našim proizvodima kroz, na primer, upotrebu tehnologija kao što su kolačići, primanjem izveštaja o greškama ili upotrebom podataka koje dobijamo iz softvera, koji se pokreće na Vašem uređaju.

 Ove informacije mogu obuhvatati pojedine ili sve navedene informacije:​

 

• Vašu internet protokol („IP“) adresu;

 

• Imena korisnika naloga i svih povezanih podataka;

 

• Broj telefona; i

 

• Pretraživane vrednosti;

Ukoliko nam nije potrebno da podaci zadrže svoje lične karakteristike, mi vršimo anonimizaciju podataka koje prikupljamo i čuvamo ih na takav način koji Vas ne identifikuje kao pojedinca. Na primer, kada prikupljamo IP adrese, mi anonimizujemo Vašu IP adresu tako što zamaskiramo poslednju grupu brojeva ( na primer, promenimo 192.168.1.1 u 192.168.1.XXX).​

 

Svaki lični podatak koji prikupimo od Vas će biti sačuvan na sigurnom cloud data centru, hostovanom od strane kompanije WIX.

Zlato moje će prikupljati lične podatke (kao što su Vaše ime i kontakt podaci, uključujući i validnu adresu elektronske pošte) samo u slučaju da nam ih prosledite dobrovoljno. Ukoliko ne želite da prikupljamo ove informacije o Vama, molimo Vas da ih ne prosleđujete. Nikada nećemo proslediti bilo koji od ovih detalja ni jednom drugom licu, osim ako nismo zakonski primorani na to, i nećemo zadržavati Vaše lične podatke duže nego što je potrebno za svrhu zbog koje su prikupljeni.​

 

Imate izbora kada su u pitanju podaci koje prikupljamo. Kada zatražimo lične podatke od Vas, Vi imate pravo da odbijete da ih pružite. Ali, ukoliko izaberete da nam ne obezbedite podatke koji su neophodni za pružanje usluge ili određene funkcionalnosti, možda nećete biti u mogućnosti da koristite tu uslugu ili  funkcionalnost.

Lični podaci koje prikupljamo zavise od konteksta Vaše interakcije sa Zlato moje, izbora koje pravite, uključujući postavke privatnosti, kao i od proizvoda i funkcionalnosti koje koristite. Podaci koje prikupljamo mogu uključivati sledeće:

• Ime i kontakt podatke: prikupljamo Vaše ime i prezime, adresu elektronske pošte, poštansku adresu, brojeve telefona i druge slične kontakt podatke.

 

• Podatke za logovanje: prikupljamo lozinke koje se koriste za potvrdu autentičnosti i pristup nalozima.​

 

Takođe sakupljamo podatke koje nam pružate kroz sadržaj poruka koje nam šaljete, kao što su povratne informacije i recenzije proizvoda ili pitanja i informacije koje nam prosledite u svrhu pružanje podrške.

2. Kako koristimo lične podatke

U Zlato moje, obrađujemo lične podatke koje ste nam dali isključivo u svrhe rukovođenja zahteva i ugovora sa Vama, kao i za obezbeđivanje informacija i usluga koje su u vezi sa tim zahtevima i ugovorima.

Ukoliko je potrebno da obrađujemo Vaše lične podatke u svrhu koja, prema važećem zakonodavstvu, zahteva pristanak, mi ćemo Vam ga zatražiti, pre nego što nastavimo sa takvom obradom podataka. Podaci koje prikupljamo se, prema gore navedenom, brišu kada je cilj obrade podataka završen.

Zlato moje koristi i čuva lične podatke i informacije koje prikuplja iz 4 osnovna razloga, koji su detaljnije opisani ispod:​

 

1. Za rad, održavanje, poboljšanje i pružanje svih karakteristika usluga

 

2. Za pružanje tehničke podrške korisnicima usluga

 

3. U svrhu obrade Vaših zahteva

 

4. Za poboljšanje efikasnosti webshopa, marketing aktivnosti i ponuda.

Mi ćemo Vam, s vremena na vreme, slati promotivne ponude i informacije vezane za naše i proizvode i usluge naših pažljivo odabranih partnera. Imate izbora kada je primanje informacija od nas u pitanju. Ukoliko želite da primate direktne marketinška obaveštenja od nas, vezano za usluge ili naše proizvode, možete se za to opredeliti tako što ćete označiti odgovarajući polje, koje se odnosi na Vašu saglasnost da primate naša obaveštenja vezana za proizvode i usluge, a koje se nalazi na formi koja sakuplja Vaše podatke. U svakom trenutku možete da se odjavite, jer Vam omogućavamo da odustanete od određenih načina korišćenja Vaših podataka ili da odlučite da ne primate buduća obaveštenja vezana za proizvode i usluge.Ukoliko nemamo Vašu prethodnu saglasnost, nećemo Vas kontaktirati u marketinške svrhe putem elektronske pošte. Uvek možete promeniti svoju odluku, tako što ćete nas o tome obavestiti slanjem E-maila na: info@zlatomoje.rs.

S vremena na vreme, možemo zatražiti informacije od Vas kroz popunjavanje anketa ili kroz takmičenja. Učestvovanje u ovim anketama i takmičenjima je dobrovoljno, i u skladu sa tim, imate izbor hoćete ili ne otkriti tražene informacije. Tražene informacije mogu obuhvatiti kontakt podatke ( kao što su ime, adresa za korespodenciju i broj telefona) i demografske podatke ( kao što su poštanski broj, ili godine starosti).​

 

Prikupljene lične podatke možemo koristiti i u druge svrhe, pod uslovom da Vas obavestimo o tome u relevantnom vremenskom periodu i pod uslovom da se slažete sa predloženim korišćenjem Vaših ličnih podataka.​

 

3. Kada delimo lične podatke​

 

Mi ne prodajemo, ne razmenjujemo i ni na jedan drugi način ne delimo Vaše lične podatke sa drugim licima. Ovo ne uključuje pouzdane treće strane, koje nam asistiraju u radu sa našim webshopom, obavljanju  našeg poslovanja i pružanju usluga, sve dok se ove treće strane slažu da ovi podaci budu poverljivi.​

 

Možemo deliti određene lične podatke:​

 

• Kada je taj proces ovlašćen zakonom ili je neophodan zbog važećeg pravnog postupka;

 

• Kada je to neophodno da bi se zaštitila prava ili imovina Zlato moje, uključujući i sigurnost naših proizvoda i usluga;

 

• Kada je to neophodno da bi se zaštitila lična sigurnost, imovina ili druga prava javnosti, Zlato moje, njegovih korisnika i zaposlenih; ili

 

• U vezi sa prodajom celog ili samo jednog dela našeg poslovanja.

Možemo angažovati spoljne saradnike da izvršavaju zadatke u naše ime, kao što je pružanje marketing usluga. Izvođenje ovih usluga može značiti da naši saradnici mogu imati pristup Vašim ličnim podacima. Ovi spoljni saradnici će imati pristup informacijama o Vama, ali samo u slučajevima kada je to neophodno da bi nam pružili svoje usluge. Kada prenosimo podatke ovoj trećoj strani, mi zahtevamo od nje da preduzme odgovarajuće organizacione i tehničke sigurnosne mere, u cilju zaštite od neautorizovanog otkrivanja ličnih podataka, i zahtevamo da obrađuje lične podatke u skladu sa našim instrukcijama i u meri koja je neophodna da bi nam pružili svoje usluge.​

 

Zlato moje takođe mora da otkrije Vaše lične podatke trećim stranama, kao što su policija ili drugi javni organi, ukoliko se radi o krivičnoj istrazi ili ukoliko nam je obaveza da otkrijemo takve podatke po zakonu ili odlukama državnih organa. Zlato moje nikada neće otkriti vaše lične podatke u bilo kojim drugim slučajevima, osim u onima koji su opisani u ovom odeljku.​

 

4. Kako pristupiti i kontrolisati lične podatke

 

Imate pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje imamo o Vama i uvek nas možete uputiti da ne izvodimo nikave procedure prikupljanja, skladištenja ili deljenja informacija o Vama, kao što je opisano u ovoj polisi privatnosti. Ukoliko zatražite da više ne obrađujemo Vaše podatke, više nećemo biti u mogućnosti da Vam pružamo naše usluge.

Koja su Vaša prava, koja se tiču ličnih podataka, koji se prikupljaju i obrađuju?​

 

Što se tiče Vaših ličnih podataka, koji se prikupljaju i/ili obrađuju od strane Zlato moje, možete ostvariti sledeća prava:​

 

Pravo pristupa: možete tražiti od Zlato moje da potvrdi da li se Vaše lične informacije obrađuju. Ukoliko se obrađuju, dobićete pristup svojim podacima.

Pravo na ispravljanje informacija: ukoliko su naši podaci o Vama netačni, možete zatražiti od Zlato moje da ispravi Vaše informacije. Ovo obuhvata pravo da se kompletiraju nekompletne informacije, uzimajući u obzir svrhu obrade.

Pravo na brisanje: možete zatražiti od Zlato moje da obriše Vaše lične podatke, ukoliko su, na primer, ti podaci nezakonito obrađeni ili ste povukli svoju saglasnost.

Pravo ograničavanja obrade: možete zatražiti od Zlato moje da ograniči obradu Vaših ličnih podataka, ukoliko: (i) su lični podaci netačni, (ii) je obrada nezakonita, (iii) želite da zadržimo podatke, nakon perioda zadržavanja, za pravni zahtev, ili (iv) ste imali primedbe na obradu podataka i čeka se na potvrdu naših legitimnih interesa.

Pravo na prenosivost podataka: možete zatražiti od Zlato moje da Vam dostavi elektronski dokument sa Vašim ličnim podacima.

Brisanje podataka: ukoliko nam Vaši podaci nisu više potrebni za gore pomenute svrhe, mi ćemo ih obrisati. Ukoliko Vi obrišete svoj nalog, mi ćemo takođe u potpunosti obrisati podatke sa Vašeg naloga. Podaci koje ste uneli, a koji pripadaju trećim licima, će i dalje postojati, jer su oni deo naloga tog trećeg lica. Ukoliko se podaci moraju zadržati iz zakonskih razloga, oni će biti blokirani i neće više biti dostupni za dalju upotrebu.

Zadržavanje podataka: Zlato moje će zadržati Vaše lične podatke onoliko dugo koliko je Vaš nalog aktivan, ili onoliko koliko je potrebno da bi Vam obezbedili uslugu. Ukoliko želite da otkažete svoj nalog ili nam zatražite da više ne koristimo Vaše lične podatke za pružanje usluge, Vi možete obrisati svoj nalog. Potrudićemo se da obrišemo sve vaše podatke brzo po dobijanju ovakvog zahteva, ali imajte na umu da može biti kašnjenja u brisanju ličnih podataka sa servera i rezervnih kopija.

Ukoliko želite da dobijete kopiju svojih ličnih podataka, ili da izmenite, obrišete ili ažurirate svoje lične podatke, ili da povučete svoju saglasnost za obradu podataka sa naše strane, možete nam se obratiti sa svojim zahtevom na E-mail: info@zlatomoje.rs.

5. Kolačići i slične tehnologije

Kolačići su male datoteke sa podacima, koji se postavljaju na Vaš računar, mobilni telefon ili na bilo koji drugi uređaj dok pretražujete naš webshop ili koristite bilo koju od naših aplikacija ili softvera na mreži. Oni ostaju u Vašem internet pretraživaču kako bi vam pomogli da zapamtite svoje želje i prethodne aktivnosti.

Mi koristimo kolačiće za sakupljanje zbirnih podataka vezanih za promet webshopa i interakciju na njemu, kako bi korisniku u budućnosti ponudili bolje iskustvo i alate. Možemo imati ugovor sa pružaocima usluga, tj. trećoj strani, da nam pomogne oko boljeg razumevanja posetilaca našeg webshopa. Ovim pružaocima usluga nije dozvoljeno da koriste prikupljene podatke, osim da nam pomognu da sprovodimo i poboljšavamo naše poslovanje.​

 

Kada posetite naš webshop, sledeće kategorije kolačića mogu biti postavljene u Vašem pretraživaču:​

 

• Tehnički kolačići: ovi kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje određenih oblasti webshopa, nudi kombinacije proizvoda i relevantnih cena, beleži korisničke sklonosti za upotrebu kolačića itd. Kolačići u ovoj kategoriji sadrže i privremene (kolačiće koji traju dok je aktivna sesija) i trajne kolačiće. Naš webshop možda neće raditi dobro, ili uopšte, bez ovih kolačića.​

 

• Analitički kolačići: ovi kolačići se koriste za prikupljanje podataka vezanih za Vašu upotrebu našeg webshopa, koje ključne reči ste koristili da dođete na webshop, kao i način na koji ste došli na našu stranicu. Mi koristimo ove podatke u svrhu izrade izveštaja, kako bi poboljšali naš webshop, i za prilagođavanje ponude proizvoda i usluga za Vas. ​

 

• Kolačići integrisani od strane trećih strana: ovi kolačići se koriste kako bi se integrisale funkcionalnosti treće strane na našu stranicu, kao što su Youtube video zapisi, obrasci za povratne informacije ili ikonice društvenih medija, koje Vam omogućavaju da delite naš sadržaj. Kolačići u ovoj kategoriji mogu biti postavljeni od strane trećih lica i uključuju, bez ograničenja, kolačiće postavljene od strane sledećih domena: Youtube.com, Instagram.com, Twitter.com, Linkedin.com i Facebook.com.​

 

Prihvatanje / neprihvatanje kolačića u Vašem pretraživaču: postoje brojni načini za upravljanje kolačićima i drugim tehnologijama koje se odnose na praćenje. Promenom podešavanja u Vašem pretraživaču možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića ili odlučiti da dobijate obaveštenje pre nego što prihvatite kolačiće sa webshopa/ sajta koji ste posetili. Želeli bi da Vas podsetimo da ukoliko kompletno onemogućite upotrebu kolačića u Vašem pretraživaču možda više nećete biti u mogućnosti da koristite sve naše interaktivne funkcije. Ukoliko koristite nekoliko računara, sa različitim podešavanjima, uverite se da je svaki Vaš pretraživač podešen tako da odgovara Vašim potrebama.​

 

Sve kolačiće možete obrisati u folderu za kolačiće Vašeg pretraživača. Svaki pretraživač ima drugačije procedure za upravljanje podešavanjima. U narednom odeljku ćete pronaći informacije koje se odnose na omogućavanje/ neomogućavanje kolačića kod najčešće korišćenih pretraživača. Kliknite na jedan od linkova ispod, da biste dobili određena uputstva za najčešće korišćene pretraživače:

Internet Explorer

 

Google Chrome

 

Mozilla Firefox

 

Safari

 

Opera

Ukoliko ovde ne nalazite svoj pretraživač, molimo Vas da pogledate uputstva za upravljanje kolačićima, navedena u Vašem pretraživaču.​

 

Korisnici se obaveštavaju da ukoliko ne odobre upotrebu tehničkih kolačića možda više neće biti u mogućnosti da koriste webshop, da vide njegov sadržaj i da koriste povezane usluge. Onemogućavanje kolačića može uzrokovati da određene usluge ili funkcionalnosti webshopa više ne budu dostupne ili da ne rade pravilno, i korisnici će možda biti prinuđeni da promene ili ručno unesu određene informacije ili svoje podešavanja svaki put kada posete webshop.

6. Sigurnost

Mi smo svesni koliko je važno obezbediti maksimalnu sigurnosti podataka koji su pod našom kontrolom. Zlato moje je posvećen zaštiti sigurnosti Vaših ličnih podataka. Koristimo brojne sigurnosne tehnologije i procedure, koje nam pomažu u zaštiti vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili objavljivanja. Svi podaci prikupljeni kroz naš webshop se čuvaju u elektronskom obliku, skladište se na sigurnim serverima kompanije WIX i nad njima se sprovode stroge procedure sigurnosti i poverljivosti. WIX nam pruža uslugu upotrebe webshop platforme koja nam omogućava prodaju proizvoda i usluga. Vaši podaci mogu biti skladišteni putem WIX-a u njihovom centru za podatke, u njihovim bazama i WIX aplikacijama. Centri za podatke, baze i aplikacije zaštićeni su sigurnosnim softverskim rešenjima.

Mi tretiramo Vaše lične podatke u skladu sa zakonom. Takođe zahtevamo da naši partneri uspešno prođu procenu sigurnosti i dokažu svoju usklađenost sa važećim zakonima i industrijskim standardima.

Samo ograničen broj zaposlenih u Zlato moje ima pristup podacima koje prikupljamo. Redovno pregledamo i ažuriramo naše procedure da bi poboljšali Vašu privatnost i da bi bili sigurni da se prati naša unutrašnja politika. Odmah ispravljamo svaku neusklađenost koja se odnosi na ovu politiku.

Naša posvećenost zaštiti Vaših ličnih podataka se ne odnosi na proizvode i usluge trećih lica, kojima možete pristupiti kroz proizvode i usluge Zlato moje.

Prenos podataka putem interneta nije apsolutno siguran. Iako ćemo mi uraditi sve što je u našoj mogućnosti da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost Vaših podataka koji se prenose na našu stranicu – svaki prenos ovog tipa je Vaša odgovornost. Onog trenutka kada primimo Vaše podatke primenjujemo stroge procedure i sigurnosne mere, kako bi sprečili neovlašćeni pristup, ali vas podstičemo da pročitate izjave o privatnosti trećih strana, čije usluge i proizvode koristite.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, ne bi trebalo da koristite webshop, aplikacije ili bilo koju uslugu Zlato moje.

Ukoliko imate nekih pitanja ili nedoumica, vezanih za ovu Politiku privatnosti, možete nas kontaktirati putem E-mail adrese: info@zlatomoje.rs, ili nam možete pisati na: Zlato moje d.o.o, Kneza Višeslava 63, lokal 0.13, 11140 Beograd.

bottom of page