top of page
Search

Štednja i ulaganje novca. Da ili ne?

Da li je štednja dobar vid ulaganja? Da li su kamatne stope na zavidnom nivou ili su to, sa ove tačke gledišta, davno prošla vremena?


U današnje vreme, kada se spomene reč štednja, mnogi će samo da slegnu ramenima. A zašto je to tako?


Većina ljudi koja želi da uloži svoj novac, mašta i o brzoj zaradi. Postoje različita mišljenja o tome na koji način efikasno i brzo steći novac. 


S druge strane, velika polemika može da se javi i na temu kako ga zadržati, ako je to ikako moguće u ovim okolnostima, i uvećati sumu kojom raspolažete. 


Ako redovno izdvajate određenu sumu novca, i da to pretvorite u naviku, bićete na pravom putu da za sebe nakon izvesnog vremena uštedite određenu svotu. Ali, čemu?


Da li za Vas to znači da ćete u svakom momentu, kroz par meseci ili godina štednje, imati mogućnost da sebi priuštite neke stvari o kojima ste dugo maštali. Šta ako Vas nakon tog perioda prođe volja za istim?


Ili, s druge strane, možda vam se nakon par godina štednje javi sjajna ideja u šta investirati ušteđeni novac. Kroz ovaj tekst ćemo se osvrnuti na vrste štednje i njihove prednosti i mane.


Osnovne vrste štednje i ulaganja


Osnovni vidovi štednje jesu štednja u banci i štednja kod kuće, tzv. ”ispod slamarice”. Koji vid štednje za sebe smatrate boljim?


Štednja u „slamarici" kao najčešći vid štednje!


Odlučili ste da svakog meseca od svoje plate “sa strane” ostavite 10% od mesečne zarade. Stavljate taj novac na sigurno mesto i možete mirno da spavate. Svaku noć maštate o danu kada će se u Vašoj slamarici nakupiti određena svota - i naravno na šta ćete onda i potrošiti ceo iznos.


Međutim, ovaj način štednje ima svoje prednosti i mane. Ukoliko držite novac u kući, reskirate da ceo iznos nestane u nekim ekstremnim uslovima. Nažalost, dešavaju se stvari poput krađe, požara, poplave ili slično. Međutim, ono što najviše brine, jeste da ste češći uzrok nestanka novca upravo Vi sami

Kada znate da Vam se novac nalazi u kući, često možete sebe dovesti u situaciju da odete do svoje slamarice i “pozajmite” malo para. Pa, to je i onako Vaš novac, zašto da ne? Međutim, ovo počinje da se dešava sve češće, i nakon izvesnog vremena, Vaša “slamarica” se potpuno isprazni.


Često ćete ovaj postupak pravdati time da ćete Vi taj novac nadoknaditi i vratiti, ali to se ne dešava. Isto tako, ovaj vid štednje ne nudi Vam nikakvu kamatu.


Jedina pozitivna strana ovog vida štednje je upravo ta što mogu da se dese neke nepredviđene okolnosti u kojima morate odmah da reagujete i da potrošite određenu svotu novca. Tada će Vam značiti svaki dinar iz Vaše slamarice.


Štednja u banci


Štednja u banci je pouzdana, jer ne morate da brinete da će neko saznati da držite novac u kući i probati da Vas opljačka. Kako se kaže “moći ćete mirno da spavate”.


U zavisnosti od vremenskog roka na koji želite da ostavite novac u banci, banka Vam omogućava da zarađujete i kroz određenu visinu kamate.


Prvi način za ovo je da jednostavno štedite tako što ćete pare ostaviti na sopstvenom tekućem računu


Bilo da je reč o dinarima ili stranoj valuti, on će biti siguran i Vama dostupan kada to poželite. 


Ovakav način štednje Vam neće doneti dodatni novac, jer ne podleže davanju kamate.


Štednja na štednom računu se najčešće ogleda u mesečnom odvajanju određene svote novca koja se oročava, a na Vama je da odredite koliko će ta svota da iznosi. 


Transakcija novca se vrši preko trajnog naloga, tako što se svakog meseca od Vaših prihoda oduzme i oroči dogovorena suma novca. 


Pravo da podignete ovu sumu nije unapred dogovoreno. Određenu svotu možete podići po potrebi, pa je iz ovog razloga kamata na ovu vrstu štednje niža, s tim da je razlika u tome što se glavnica Vašeg uloga uvećava svakog meseca.


S druge strane, kod oročene štednje je u pitanju unapred određena i uplaćena svota novca koja se ne dopunjuje na bilo koji način osim kamatom.


Oročena štednja


Ukoliko imate određenu sumu novca koju želite da ostavite po strani i nećete je koristiti u određenom periodu, tada možete staviti novac na oročenu štednju.


Šta je u stvari oročena štednja?


Oročena štednja podrazumeva period na koji ste oročili štednju. Taj period može biti na mesec dana, tri meseca, šest meseci, godinu i više dana. Što je vremenski period duži, to će kamata biti viša. Takođe, ukoliko oročite štednju na pet godina, to znači da svoj novac u tom vremenskom periodu nećete moći da podignete


Zapravo, teoretski možete da podignete novac ranije, ali u tom slučaju ostajete bez kamate koju biste inače dobili. Mada, obzirom da postoji veliki broj banaka u Srbiji, ovi uslovi se razlikuju od banke do banke.


Kod nekih banaka možete dobiti mogućnost i da određeni procenat oročenog novca podignete i bez raskida oročenja.


Na Vama je da li ćete štedeti u dinarima ili u nekoj stranoj valuti. Kada govorimo o oročenoj štednji danas, i ako bi je uporedili sa uslovima štednje od pre desetak godina, desile su se velike promene. Još uvek je kamata na dinarskoj štednji veća, u odnosu na strane valute, ali daleko je to od visina kamate koje su bile proteklih godina.


Npr. pre desetak godina kamata na oročenu dinarsku štednju bila je i viša od 10%, dok je kamata na oročenu štednju u stranoj valuti, najčešće u evrima, bila i preko 4%.


Danas su ove kamate ispod 1% što dovodi do zaključka da se ovakav vid štednje ne isplati. 


Jedina pozitivna strana ovakve štednje je pre svega bezbednost novca, i od nepredviđenih situacija i od Vas samih. Vaš novac je na sigurnom i ne treba da brinete oko toga da li će se desiti neka krađa ili sl.


U bankama postoje i drugi oblici štednje koji mogu da budu kombinacija navedenih. Razlike najčešće postoje u zavisnosti od paketa koje određena banka nudi.


Najčešće se te razlike ogledaju kroz visinu kamatne stope, vremenskom periodu na koji je novac oročen, da li postoji mogućnost da se novac podiže pre ugovorenog vremena i sl.


Drugi načini štednje


U poslednje vreme sve više se spominju dobrovoljni penzijski fondovi kao jedan od boljih načina štednje “za stare dane”. S druge strane, postoje i investicioni fondovi za one koji žele da ulože negde svoj novac, ali i nemaju baš određene ideje. Onda u tom slučaju svoj novac poveravaju investicionim fondovima.


Dobrovoljni penzijski fond


Štednja kroz dobrovoljne penzijske fondove predstavlja noviji oblik štednje u Srbiji. U svetu su ovakvi fondovi uobičajeni. Kako funkcioniše dobrovoljni penzijski fond?


Rekli bismo, vrlo jednostavno, slično oročenoj štednji. S tim, što imate neke obaveze koje ne postoje kod oročene štednje. Kod ovakvih fondova Vi ste u obavezi da plaćate određeni iznos - svakog meseca, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, to već zavisi od samog fonda. 


Sa plaćanjem iznosa možete početi u bilo kojoj svojoj godini života, ali važna stavka jeste što ovaj novac ne možete da podignete pre navršene 58. godine života.


Za mnoge, ovo bi bila najveća mana. Često se u životu dešavaju nepredviđene okolnosti. Iako znate da u fondu imate određenu sumu novca, Vi nećete moći da je podignete


Zbog toga se ovaj vid štednje preporučuje osobama koje su sigurne da na ovaj novac neće da računaju do 58. godine života.


Za sve ovo vreme, na Vaš iznos, koji se povećava svakog meseca, obračunava se kamata. Dugoročno gledano, ovaj vid štednje može da bude isplativ, ali ukoliko Vam je u jednom trenutku hitno potreban novac koji želite da uvećate, ovo nije pravi izbor za vas.


Investicioni fondovi


Investicioni fondovi čini se da nisu stekli veliku popularnost u Srbiji, ali možda se i ova situacija u budućnosti promeni. Investicioni fondovi, takođe imaju svoje prednosti i mane.


Oni predstavljaju imovinu ulagača koja je uložena u različite hartije od vrednosti (akcije, obveznice, blagajničke zapise i sl.). 


Celokupna imovina je podeljena na jednake delove - investicione jedinice koje predstavljaju proporcionalan deo u ukupnoj vrednosti investicionog fonda. Dok s druge strane, vlasnici ovakvih investicionih jedinica su ulagači koji kupuju jedinice otvorenog investicionog fonda.


Vrednost jedinice se menja u zavisnosti od promene cena hartija od vrednosti i u tom pogledu postoji prostor za uvećanje uloženih sredstava.


Dugoročno gledano, ovaj vid štednje može biti isplativ, ali uvek imajte u vidu da se cene akcija stalno menjaju, tako da je uvek neizvesno kako će izgledati finalni rezultat Vaše investicije.


Svakodnevna štednja


Kako to svakodnevna štednja?


Jednostavno - racionalna potrošnja novca i razuman način svakodnevnog ophođenja prema novcu i trošenju. Ukoliko ste savesni i ako se ophodite prema svom novcu na realan način, bez izdataka koji Vam u datom trenutku nisu neophodni, to je već u velikoj meri štednja. 


Ovde je jako važno odrediti balans. Nije potrebno da se izlažete nepotrebnim troškovima, ali ne treba ni da previše štedite. Setite se samo romana Ive Andrića “Gospođica”. Ne možete sebe u svakodnevnom životu lišavati sitnih zadovoljstava.


Važno je da uskladite svoje želje i mogućnosti i da počnete da razmišljate da deo novca uložite i u investiciono zlato.
Napomena:

Tekstovi objavljeni na web adresi www.zlatomoje.rs , u blogu “Zašto zlato”, su isključivo informativni, a njihova svrha je da na razumljiv način, kroz objektivne analize, edukuju čitaoce o tržištima finansija i plemenitih metala. Blog tekstovi ne predstavljaju stručne savete iz oblasti koje obrađuju, niti promociju ulaganja u investiciono zlato, te ih ne treba smatrati osnovom za investiranje ili trgovanje.

Comments


bottom of page