Prodajna cena proizvoda u evrima2.628,53€
Cena grama zlata u evrima 52,57€

Otkupna cena za proizvod kupljen kod nas294.658