Search

Ko i kako kontroliše zlato?

Kratak odgovor je da Republika Srbija ima instituciju koja se zove Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) koja je ovlašćena da proverava dragocene metale koje prodavci uvoze i prodaju u Srbiji. Osnovni uslov da možete zvanično da uvozite investiciono zlato i prodajete ga na teritoriji Republike Srbije je da imate Rešenje o znaku uvoznika koji izdaje DMDM.

U svakodnevnom razgovoru sa kupcima investicionog zlata najčešće pitanje koje nam postavljaju je:“ Kako da znam da je zlato koje kupujem zaista zlato deklarisanog kvaliteta? Da li osim Vaše reči da je zlato koje prodajete u redu postoje i drugi argumenti koji mogu da potvrde Vašu izjavu?“


Naš odgovor je sledeći:

Investiciono zlato iz naše ponude kupujemo od renomiranih dobavljača. Naravno, s obzirom da su naši dobavljači nešto što je informacija koju mi znamo, kupci i dalje nisu u potpunosti uvereni da je to što im prodajemo 100% zlato. Jasno nam je. Potrebno im je predstaviti još kvalitetnih, proverljivih informacija.

Mi smo direktni uvoznici, zlato koje prodajemo nije prošlo kroz nekoliko „ruku“ pa uvezeno u Srbiju. Postoji zvaničan dokument da smo artikle ocarinili, da su uvezeni legalno i da je ispoštovana procedura koju država Srbija nalaže. Da bismo mogli da ocarinimo robu, morali smo da priložimo dozvolu za uvoz zlata koju izdaje Ministarstvo trgovine Republike Srbije. Dozvolu za uvoz zlata predstavljamo na sledećoj slici:

Znamo da kupci u većini slučajeva pomisle, pa ni to nije dokaz da je sve ok.

Nakon što ocarinimo robu, kompletnu isporuku dostavljamo Direkciji za mere i dragocene metale. Njihov zadatak je da, u ime države Srbije, potvrde da su uvezeni proizvodi deklarisanog kvaliteta i da ispunjavaju propisane uslove da budu stavljeni u promet. Prvi korak je da podnesemo zahtev za pregled proizvoda. U zahtevu specificiramo kompletan asortiman, serijske brojeve (za proizvode koji ih imaju) i količinu proizvoda koje smo uvezli. Direkcija ima procedure na osnovu kojih vrši pregled, a deo njihovih izveštaja podelićemo sa vama u slikama i tekstu koji sledi.


Pregled dostavljenih proizvoda zakonski može da traje do 30 dana. U praksi to znači da od momenta kada proizvode dostavimo na kontrolu, DMDM ima rok od 30 dana da obavi i završi kontrolu kvaliteta dostavljenih proizvoda.

Odgovorno lice u DMDM, sistemom slučajnog uzorka, uzima određenu količinu proizvoda iz uvoza i vrši njihovo testiranje.

Rezultati testiranja su izveštaji prikazani na sledećim slikama:

Uz svaki izveštaj dobijamo i kovertu u kojoj je ostatak testiranog proizvoda, a šta to praktično znači pogledajte na sledećim slikama:

Kao što vidite DMDM, na osnovu zakonom definisanih procedura (Pravilnik o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura) obavlja testiranje i na osnovu dobijenih rezultata testa omogućava ili ne stavljanje proizvoda u promet.